Pl / En / It / Fr
Projekty
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
imageees
Hedva Ser– Ogrody pamięci

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu terenu przestrzeni

miejskiej(Dzielnica Śródmieście obr. 17 dz. 270/25, pomiędzy Bulwarem Kurlandzkim, a ulicą

Podgórską) dla posadowienia czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser.

Projekt opracowany jest przez studentów Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wspólnie z autorką rzeźb, artystką UNESCO Hedvą Ser.

Cztery 250 ­ kilogramowe rzeźby : Totem(212x50x49 cm), Rozdarcie(179x154x64 cm),

Eksplozja( 198x95x51cm) i Nadzieja( 216x74x55cm) posadownione są na wybranej z autorką

przestrzeni w oparciu o projekt postumentów wraz z adaptacją terenu.

Obszar działki musi być zagospodarowany jako teren dla wszystkich korzystających z tej strefy

rekreacyjnej miasta. Powstały zielony plac z rzeźbami, będzie miejscem zaprojektowanym,

zorganizowanym jako przestrzeń ogrodowa. Granica tego wybranego obszaru działki wytyczona

została od strony półn.­wsch. i półn.­zach. przez zaprojektowaną różnicę poziomów. W tym celu

wprowadzono w terenie trzy stopnie o wys. 14 cm, (różnica poziomów to 42 cm), które mogą

posłużyć również jako formy do siedzenia. Dodatkowo różnica ta stanie się naturalną barierą,

oddzielającą projektowany fragment działki, od pasów ruchu pieszego przy ul.Podgórskiej i traktu

spacerowego Bulwarów Kurlandzkich. Pomiędzy ruchliwą ulicą a projektowanym terenem

znajdzie się pas zieleni z wyższych traw. Stopnie wykonane zostaną z bloków kamiennych z

granitu płomieniowanego opartych na konstrukcji żelbetowej.

Istniejąca zieleń musi zostać zrekultywowana, konieczne są dodatkowe nasadzenia małej zieleni

oraz odbudowa trawnika. W projekcie użyto wysokich traw ozdobnych ( miskant chiński

,rozplenisca japońska ,kostrzewa Festuca) , które doskonale odnajdują się w nasłonecznionych

miejscach , do którego niewątpliwie należy teren przy Bulwarach .W całym terenie

zaprojektowano oświetlenie, podkreślające powstałe stopnie, postumenty i rzeźby. W projekcie

wykorzystano oświetlenia liniowe i punktowe typu Led, montowane w terenie i do postumentów.

Projektowane postumenty, to formy wznoszące o kącie nachylenia nie większym niż 45 i

konstrukcji żelbetowej sprężonej naciąganej , posadowione w projektowanym terenie na

fundamentach płytowych opartych na palach żelbetowych( których wysokość może zostać

określona po badaniach geologicznych ). Platformy pod rzeźby są zintegrowane z obszarem

działki, ukierunkowane w stronę połd.­ wsch., wysokość maksymalna czterech postumentów to

130/150/170/200/ cm. Wyłożone są roślinnością, która płynnie przechodzi na elemnty z

powierzchni gruntu. Ograniczona jest ona jedynie niskim blokiem kamiennym, który będzie

stanowił barierę psychologiczną przed wchodzeniem na platformy. Płaszczyzna wierzchnia

postumentów obłożona jest matą rozchodnikową ,która wymaga użycia określonej technologii

dachów w systemie ekstensywnym. Ze względu na możliwość wysuszenia podłoża, konieczna jest

warstwa drenażu i izolacji( szczegóły w opracowaniu rysunkowym ).

Na poziomie terenu, pod wznoszącymi się postumentami i przy zachowaniu ich kształtu,

powierzchnia obsadzona jest trawami od 0.25m. do 2 m. wysokości . Płaszczyzna wierzchnia

postumentów obłożona jest matą rozchodnikową ,która wymaga użycia określonej technologii

(technologia dachów w systemie ekstensywnym).Ze względu na możliwość wysuszenia podłoża,

konieczna jest warstwa drenażu i izolacji.

avatar
grupa projektowa
Kraków
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
Plac Jana Matejki 13, Kraków, Polska
tel.: +48 12 632 13 31 | +48 12 632 48 96
www: asp.krakow.pl
e-mail: krakow@positivespace.pl
fb: positivespace
Przemyśl
Instytut Architektury Wnętrz PWSW
Ul. Tymona Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl, Polska
tel.: +48 16 735 52 30 | +48 16 735 52 32
www: pwsw.pl/architektura-wnetrz
e-mail: krakow@positivespace.pl
fb: positivespace
Milan
Accademia delle belle Arti di Brera
Via Brera, 28, 20121 Milano, Włochy
tel.: 02 869551
www: accademiadibrera.milano.it
e-mail: krakow@positivespace.pl
fb: positivespace
Gent
Hogeschool Gent Koninklijke academie voor Schone Kunsten
Jozef Kluyskensstraat 2, 900 Gent, Belgia
+32 09 267 01 00
www: kask.be
e-mail: krakow@positivespace.pl
fb: positivespace
Strasburg
Lycee et CFA Le Corbusier
15, rue Lixenbuhl 67404 Illkirch-Graffenstaden
03 88 66 87 66
www: lyceelecorbusier.eu
e-mail: krakow@positivespace.pl
fb: positivespace
Paris
Paris


www:
e-mail:
fb: